Missie: Demonstratiemodel voor gezond leven

In de loop van 30 jaar praktijkervaring is gebleken dat chronisch zieke mensen een enorme behoefte hebben aan hoop, uitzicht en geloof in verbetering van de gezondheid. Maar door de tegenslagen en het langdurig ziek zijn is de herinnering aan gezond zijn vervaagd of zelfs min of meer verdwenen. Door de gezondheid weer met behulp van alle zintuigen te prikkelen, en deze in alle aspecten van het leven te demonstreren, wordt de herinnering aan ‘heel zijn’ weer opgewekt. Het zelfherstellend vermogen van de mens wordt weer geactiveerd. Hierbij draait het om ‘zien is geloven’ en ‘leren door te doen’.

Aangezien mijn persoonlijke missie mijn ‘passie voor het gezonde leven’ is, heb ik van jongs af aan in de praktijk geprobeerd de mensen te inspireren om niet alleen kennis te nemen van ‘het goede en ware van het leven’ maar er ook naar te handelen. Met de aankoop van het landgoed en de creatie van het ‘Acinipo Health Resort’ wil ik de mensen meenemen in mijn beleving van wat een gezonde wereld hoort te zijn. De eenvoud en de beauty van de natuur brengt al wat goed en waar is in de mens naar boven. Het inspireert en stimuleert de mens om zichzelf verder te ontwikkelen en in overeenstemming te brengen met de harmonie, oprechtheid en schoonheid van de natuur, om daarna de nieuw verworven kennis, inzichten en vaardigheden te delen met familie, vrienden en alle anderen die hulpbehoevend zijn.

 

Quotes:

  • “Teach and practice health through self-knowledge.”
  • “Change the world, change yourself.”

Nieuwsbrief

Schrijft u in op onze nieuwsbrief.