Filosofie: Trainen van gezondheid bewustzijn

Ondanks onze welvaart nemen chronische ziekten als kanker en hart- en vaatziekten nog steeds toe. Welvaart betekent dus niet automatisch ‘welzijn’. Overdaad schaadt dus kennelijk. Wat kunnen we doen om deze ziekten te voorkomen? Voorkomen is nu eenmaal beter dan genezen.

Preventieve gezondheidszorg wordt steeds belangrijker in de tijd van crisis en bezuinigingen. Echter, de huidige gezondheidszorg is tot nu toe nog niet in staat gebleken om de toename van chronische ziekten om te buigen. Er is een gebrek aan ‘gezondheid bewustzijn’, zowel bij de zieken als bij de medici en beleidsmakers. Fundamentele kennis omtrent ‘leven en gezondheid’ ontbreekt. Het spreekt daarom vanzelf om in de eerste plaats de ‘wetten van het leven’ opnieuw te onderrichten, maar ook om de mensen de gelegenheid te bieden deze in de praktijk te brengen. Gezondheid onderwijs en trainingcentra zijn noodzakelijk om ‘gezondheid bewustzijn’ te kweken. Niet alleen chronisch zieken, maar juist ook studenten in opleiding en jonge artsen zijn gebaat bij praktische gezondheid demonstraties. Want ‘zien is geloven’ en ‘jong geleerd, is oud gedaan’.

Het Acinipo Health Resort biedt de gelegenheid aan zowel chronisch zieken als de preventief in gezondheid geïnteresseerde mensen alsmede artsen om compacte trainingen te volgen, waarbij onderwijs en praktiseren van gezondheid door zelfkennis centraal staan.

‘Oude bomen laten zich niet zo makkelijk buigen’ en ‘ouderdom en starheid’ gaan hand in hand. Niets is moeizamer dan het vervangen van oude, zieke gewoontes door nieuwe, gezonde gedachten en gewoontes. Geduld en volharding zijn noodzakelijk om een succesvolle ommekeer te bewerkstelligen. Doormiddel van het kortstondig verplaatsen van de mens van een zieke omgeving naar een optimaal gezonde omgeving en het letterlijk en figuurlijk demonstreren van gezondheid, mede door het prikkelen van alle zintuigen, kan een ‘resetting van de mind’ plaatsvinden en wordt de ‘mind’ weer baas over ‘matter’.

 

Quotes:

  • “Stay close to nature and its laws will protect you.”
  • “The body is the instrument where the Spirit manifests and works. The body is the temple of the soul and needs care and development.”
  • “Elke genezing is een zelfgenezing.”

Nieuwsbrief

Schrijft u in op onze nieuwsbrief.