Visie: Onderwijzen en praktiseren van gezondheid door zelfkennis

Slechts door kennis te nemen van de natuurlijke en geestelijke wetten van het leven is het voor de mens mogelijk zichzelf beter te leren kennen. Alleen met zelfkennis kan iemand de juiste beslissingen nemen in het leven. Wie ben ik? Wat past bij mij? Welk voedsel is geschikt voor mij ?

Gezondheid en leven kunnen alleen begrepen worden vanuit het begrip en besef dat de mens veel meer is dan zijn fysieke lichaam en brein. Ben ik nu mijn brein, of beschik ik naast mijn lichaam ook nog over een persoonlijke ziel met een daarbij behorende individuele geest? En wat heeft dit nu met mijn gezondheid te maken? Door deze vragen te beantwoorden krijgen we ook inzicht in de grondoorzaken van ziekten in het algemeen. Door onderwijs, voorlichting en oefening omtrent de universele basiswetten van het leven wordt de verbinding met het hart (de essentie van het leven van de mens) weer gesterkt en neemt het zelfherstellend vermogen toe. De innerlijke heler neemt dan de leiding over en geeft raad en inzicht. Hij laat de mens zelfstandig handelen. Door ‘gevoel en verstand’, het ‘goede en het ware’ weer met elkaar te verenigen kan de mens weer liefdevol en onbaatzuchtig handelen. Hij wordt weer creatief in het scheppen van constructieve en nuttige zaken en projecten.

Het Acinipo Health Resort biedt de mensen de gelegenheid om kennis te nemen van de natuur en haar wetten. Alleen al het verblijf en de atmosfeer sterken de mens in goede voornemens en de daadwerkelijke uitvoering hiervan. Aangezien de huidige situatie niet voldoet aan vraag en eisen, loopt er een project om in de nabije toekomst het bestemmingsplan van het resort te wijzigen met vergunningen voor extra kamers en hotelfaciliteiten. Ook zijn er plannen voor het bouwen van een grote schuur met zonnepanelen. Deze schuur is o.a. voor het verwerken en opslaan van kruiden die aan de zon zijn gedroogd, volgens het procedé van de Heliopathie (zonlichtgeneeskunde). Deze kruiden en heliopatische middelen worden gebruikt bij de trainingen en reinigingskuren.

Het overige land wordt geleidelijk aan in cultuur gebracht. Middels permacultuur worden in fases verschillende delen van het landgoed gecultiveerd met biologische fruitboomplantages.

Het uiteindelijke doel is het creëren van een autarkisch functionerend gezondheidstrainingscentrum en demonstratiemodel voor gezond leven met voorbeeldfunctie naar het huidige ziektezorgsysteem en de buitenwereld in het algemeen. Het Acinipo Health Resort dient als pilot voor gelijkwaardige projecten in andere delen van de wereld waarbij de missie, visie en waarden overeenstemmen.

Nieuwsbrief

Schrijft u in op onze nieuwsbrief.