Disclaimer

1. Doel en gebruik website 
Deze website is bedoeld om bezoekers van de website te informeren over de dienstverlening van Acinipo Health Resort. De website geeft de bezoekers een overzicht van de werkwijze en de behandelingen van Acinipo Health Resort. Tevens biedt de website de mogelijkheid om brochure te downloaden. De bezoeker van deze website is slechts bevoegd tot het raadplegen of oproepen van de website waarbij de gebruikstoepassing voor eigen gebruik bedoeld is. Het is de bezoeker van deze website onder geen enkel beding toegestaan de verkregen informatie anders toe te passen dan voor eigen gebruik, laat staan te vermenigvuldigen of op enige andere wijze te exploiteren of benutten.


2. Rechten  
Aan de informatie die gepubliceerd is op de Acinipo Health Resort website kunnen geen rechten, in welke vorm dan ook, ontleend worden. Op alle van Acinipo Health Resort afkomstige informatie zijn de Acinipo Health Resort algemene voorwaarden van toepassing, welke eveneens op deze website gepubliceerd zijn en gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel.


3. Links naar andere websites 
Deze website bevat onder meer links naar andere websites. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden, respectievelijk de websites waarvan uit deze website bezocht kan worden, zijn mogelijkerwijze niet in beheer van Acinipo Health Resort. Onder geen enkel beding neemt Acinipo Health Resort verantwoordelijkheid voor websites die via een link aan de website van Acinipo Health Resort zijn gekoppeld.


4. Correct functioneren van de website 
Acinipo Health Resort streeft er naar om haar website voortdurend toegankelijk te houden, maar kan er niet voor instaan dat dit onder alle omstandigheden en op alle tijdstippen ook het geval is. Acinipo Health Resort aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet (tijdig) kunnen bezoeken of het niet (volledig) kunnen raadplegen van haar website.


5. Correctheid van informatie op de website 
Acinipo Health Resort streeft naar correcte informatieverstrekking middels haar website. Ondanks ons streven is het mogelijk dat de website onvolkomenheden bevat. Indien u dit mocht waarnemen verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen zodat wij dit kunnen laten aanpassen.

Nieuwsbrief

Schrijft u in op onze nieuwsbrief.