Gezondheid training preventief

Oud worden wil in principe ieder mens, maar oud zijn gaat meestal gepaard met veel gebreken. Wat kunt u zelf doen om ouderdom gerelateerde gezondheidsverstoringen en ziekten in het algemeen te voorkomen? Deze vraag vormt de leidraad voor deze 7-daagse training op het Acinipo Health Resort. 

Met name de laatste jaren neemt de vraag naar preventieve gezondheidszorg toe. Mensen die het maximale uit hun leven willen halen en zo gezond en lang mogelijk ouder willen worden kunnen een beroep doen op de Anti-aging & Life-extension gezondheidszorg. Echter, een check-up zonder gezondheidsadvies en bijbehorende begeleiding is niet voldoende. Daarom bestaat de training uit de volgende onderdelen.

Onderdelen van de training:

1Onderwijs op maat

Tijdens de training wordt veel aandacht aan onderwijs gegeven. Door middel van intensieve workshops worden de grondoorzaken van ziekten besproken. De verschillende vormen van gifstofbelastingen (zowel van binnenuit als van buitenaf) komen uitgebreid aan bod. Daarnaast worden ook de vijf levenspijlers in een helder daglicht geplaatst en wordt ruim aandacht gegeven aan de emotionele belastingen en hoe hiermee om te gaan.

Uiteindelijk komen ook de ‘basiswetten van het leven‘ aan bod. Bewustzijn en zingeving gaan daarbij hand in hand. Wie ben ik? Wat en hoe wil ik mijn leven vormgeven? Dit zijn belangrijke vragen? in het kader van gezondheidspreventie.

2Gezondheidskaart

Het in kaart brengen van de gezondheid vormt de basis van de training. Via gebruikelijk vragenlijsten (anamnese) worden de basisgegevens van de cliënt vastgelegd. Daarnaast wordt aanvullend onderzoek gedaan via verschillende methodieken.

Het geheel van diagnostiek en onderzoek vormt een kaart waarop we kunnen aflezen hoe gezond de mens is en aan welke punten hij of zij kan werken. Deze verbeterpunten worden uitvoerig met de cliënt besproken.

3Stofwisseling

Met het toenemen van de leeftijd wordt niet alleen de hoeveelheid, maar ook de kwaliteit van de hormonen minder. De stofwisseling verschilt enorm van mens tot mens en wordt hoofdzakelijk bepaald door het feit of het activerende gedeelte (sympaticus) of het rustgevende gedeelte (parasympaticus) van het zenuwstelsel domineert.

Erfelijke factoren spelen hierin een belangrijke rol en kunnen positief beïnvloed worden door gezonde veranderingen in ons gedrag en onze leefwijze (Epigenetica). Welke maatregelen kunnen we nemen om de leeftijdklok terug te draaien en onze stofwisseling te verbeteren?

4Gezondheidsadvies opmaat

Op basis van bloed- en urineonderzoeken en de resultaten op de gezondheidskaart wordt een individueel gezondheid stappenplan uitgewerkt. Daar hoort o.a. een specifiek voedingsadvies bij (customized nutrition & voedselintoleranties), een persoonlijk medicatieadvies met betrekking tot diverse voedingssupplementen, pre-probiotica, kruiden en enzymen(personalized medicine), evenals de nodige aanvullingen van natuurlijke voedingssupplementen en glandulars.

5Ontgifting & Detox programma

Het programma van ontgifting is gebaseerd op het stapsgewijs ontgiften van het lichaam middels bekende methoden in de Natuurgeneeskunde. Hierbij worden diverse technieken uit zowel de Gersontherapie als het Celsymbiosis concept® van Dr. Kremer gebruikt.

6Living food & Norwalk juicer

Tijdens de training wordt er volop gebruik gemaakt van levend voedsel, zoveel mogelijk biologisch en onbewerkt. Specifieke combinaties van versgeperste sappen van groente en fruit, met behulp van professionele sappersen, staan aan de basis van het dieetplan.

Maar ook caloriebeperking en kortdurende vastenperiodes spelen een belangrijke rol in het strategische plan om verouderingsklachten tegen te gaan.

7Learning by doing: leren door te doen

Onderwijs en praktijk dienen hand in hand te gaan. Van het meelopen in de keuken en het zelfstandig sappen persen van biologische groente en fruit, tot en met het oefenen met diverse reinigingsmethoden (zoals klysma’s). Alles moet geoefend worden. Ook ademhalingsoefeningen en eenvoudige meditatieoefeningen horen erbij.

Doel

Het doel van de trainingen is in de eerste plaats het verhogen van het gezondheidsbewustzijn van de cliënt door onderwijs en praktische demonstraties. 

Ten tweede het aanleren van praktische vaardigheden, welke noodzakelijk zijn om de gezondheidstoestand van de cliënt te verbeteren. Door inzicht in het waarom en hoe raakt de cliënt meer gemotiveerd om veranderingen in gewoontes en gedrag door te voeren en zich meer zelf verantwoordelijk te voelen voor zijn of haar gezondheid.

Resultaat

Wanneer de cliënt onderweg naar huis is en alles nog eens overdenkt moet hij of zij in staat zijn om de belangrijkste feiten te reproduceren en de volgende dag de aangeleerde vaardigheden in praktijk te brengen.

Basale zaken als dagindeling, tijden van opstaan en slapen gaan, dagritmes, inkopen van biologisch voedsel, koken, sappen persen, reinigingsmethodes, voedingssupplementen, ademhaling, beweging en sport, meditatie, mindfulness en innerlijke zelfreflecties behoren tot de dagelijkse gang van zaken.

Samenvattend

Samenvattend biedt de training een compacte basishandleiding ‘gezond leven’ aan de gezondheid minded mens, waardoor hij of zij thuis zelfstandig in staat is om opgedane kennis en vaardigheden te praktiseren. De training wordt afgesloten met een klein examen om te beoordelen of de kennis en vaardigheden voldoende eigen zijn gemaakt.

Acinipo Health Resort informatie aanvragen

Ja, ik wil meer weten over de Acinipo Health Resort trainingen. Daarom vraag ik hieronder gratis informatie aan.

* Acinipo Health Resort legt jouw persoonsgegevens vast om uitvoering te kunnen geven aan het verzenden van de online informatie. Er wordt contact met u opgenomen om te vragen of u de informatie heeft ontvangen en of u nog overige vragen heeft.

Man Vrouw
Gelieve alle velden aangeduid met een * in te vullen