Training jaarkalender 2019

Ondanks onze welvaart nemen chronische ziekten als kanker en hart- en vaatziekten nog steeds toe. Welvaart betekent dus niet automatisch ‘welzijn’. Overdaad schaadt dus kennelijk. Wat kunnen we doen om deze ziekten te voorkomen? Voorkomen is nu eenmaal beter dan genezen.

Het Acinipo Health Resort biedt de gelegenheid aan zowel chronisch zieken als de preventief in gezondheid geïnteresseerde mensen alsmede artsen / therapeuten om compacte trainingen te volgen, waarbij onderwijs en praktiseren van gezondheid door zelfkennis centraal staan.

Op het onderstaande overzicht vind u een jaarkalender met daarop de trainingen op het Acinipo Health Resort. Aan de rechterkant vind u een legenda met daarin de uitleg van de verschillende kleuren.

  • Training chronisch zieken: Het belangrijkste doel van de training is dat de cliënt weer uitzicht wordt geboden en weer hoop krijgt op verbetering van zijn of haar gezondheid. Het is van essentieel belang dat de cliënt zich beseft dat elke genezing een zelfgenezing is.De cliënt moet daarom weer in contact komen met zichzelf, door middel van het prikkelen van de zintuigen en het aanleren van allerlei praktische vaardigheden. De mens krijgt weer verbinding met zijn hart.
  • Training preventief: Het doel van de trainingen is in de eerste plaats het verhogen van het gezondheidsbewustzijn van de cliënt door onderwijs en praktische demonstraties. Ten tweede het aanleren van praktische vaardigheden, welke noodzakelijk zijn om de gezondheidstoestand van de cliënt te verbeteren. Door inzicht in het waarom en hoe raakt de cliënt meer gemotiveerd om veranderingen in gewoontes en gedrag door te voeren en zich meer zelf verantwoordelijk te voelen voor zijn of haar gezondheid.
  • Training professionals: Wat kunt u zelf doen om ouderdom gerelateerde gezondheidsverstoringen en ziekten in het algemeen te voorkomen en hoe kunt u dit doorvoeren in uw eigen praktijk voor uw eigen patiënten? Deze vraag vormt de leidraad voor de Artsen / Therapeuten clinic op het Acinipo Health Resort. Een training voor artsen en therapeuten die een certified Triple Light Body practisioner willen worden. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u natuurlijk ook contact opnemen via welcome@acinipo-resort.com

Prijzen en reserveren
Legenda
 
  • Chronische training

Aankomst

Vertrek

Prijs

Meer informatie

 

Deze training is volgeboekt.

 

Deze training heeft al plaatsgevonden.