Gezondheidstraining chronisch zieken

Normaliter geneest een wond weer vanzelf. Als iemand een been breekt en de chirurg zet de botten weer recht, dan geneest de breuk na een aantal weken tot maanden ook weer als vanzelf. Een griep dienen we ook gewoon uit te zieken. Maar hoe kan het dat tegenwoordig veel ziekten chronisch zijn geworden en niet meer zelfgenezend zijn?


Het juiste antwoord op deze vraag geeft direct inzicht in de grondoorzaken van ziekten in het algemeen. Waardoor word ik ziek? En wat kan ik zelf doen om dit proces om te keren? Deze twee vragen vormen de leidraad van de 7-daagse training voor chronisch zieken. De unieke training is opgezet na jaren onderzoek en ervaring. In zeven dagen wordt door verschillende trainingsonderdelen inzicht verkregen in de begrippen ‘gezondheid’ en ‘ziekte’.

Onderdelen van de training:

1Gezondheidskaart

Het in kaart brengen van de gezondheid vormt de basis van de training. Via gebruikelijk vragenlijsten (anamnese) worden de basisgegevens van de cliënt vastgelegd. Daarnaast wordt aanvullend onderzoek gedaan via verschillende methodieken.

Het geheel van diagnostiek en onderzoek vormt een kaart waarop we kunnen aflezen hoe gezond de mens is en aan welke punten hij of zij kan werken. Deze verbeterpunten worden uitvoerig met de cliënt besproken.

2Gezondheid stappenplan

Op basis van de behaalde resultaten op de gezondheidkaart wordt een individueel gezondheidsprogramma samengesteld: het gezondheid stappenplan. Het is een routekaart met wegwijzers, bijtankstops en een navigatieplan met eindbestemming. Het plan bestaat uit adviezen met betrekking tot het zowel ontgiften als opbouwen van het lichaam door middel van diverse reinigingsmethoden (klysma’s), zoals gebruikelijk in de Natuurgeneeskunde.

Anderzijds wordt resultaat geboekt via gezonde voeding, gezonde leefstijl en natuurlijke medicatie. Helder geformuleerde doelstellingen en persoonlijke motivatie ronden het programma af.

3Stofwisseling

Een heel belangrijk onderdeel van de gezondheidkaart is het bepalen van het stofwisselingstype van de cliënt. De stofwisseling verschilt enorm van mens tot mens en wordt hoofdzakelijk bepaald door het feit of het activerende gedeelte (sympaticus) of het rustgevende gedeelte (parasympaticus) van het zenuwstelsel domineert.

Verder tellen de hormonale balans, de verteringscapaciteit en de genetische aanleg ook mee. Zelfs het persoonlijkheidstype beïnvloed de stofwisseling van de mens. Inzicht en aanpassingen van de persoonlijkheid kunnen de stofwisseling positief beïnvloeden.

4Living food & Norwalk juicer

Tijdens de training wordt er volop gebruik gemaakt van levend voedsel, zoveel mogelijk biologisch en onbewerkt. Specifieke combinaties van versgeperste sappen van groente en fruit, met behulp van professionele sappersen, staan aan de basis van het dieetplan. Het dieet kan per cliënt sterk verschillen.

5Detox & Reiniging

Het programma van ontgifting is gebaseerd op het stapsgewijs ontgiften van het lichaam middels bekende methoden in de Natuurgeneeskunde. Hierbij worden diverse technieken uit zowel de Gersontherapie als het Celsymbiosis concept® van Dr. Kremer gebruikt.

6Learning by doing: leren door te doen

Men leert het beste door de dingen zelf te doen. Daarom worden er diverse oefeningen en methoden getraind. Denk aan diverse reinigingsmethoden (klysma’s) en detoxtechnieken, ademhalings- en bewegingsoefeningen met behulp van rebounders (minitrampolines), en simpele meditatie en mindfulness-technieken.

Ook zelf koken met kruiden uit eigen tuin en zelfstandig verse sappen persen vormen een praktisch onderdeel van de training.

Doel

Het belangrijkste doel van de training is dat de cliënt weer uitzicht wordt geboden en weer hoop krijgt op verbetering van zijn of haar gezondheid. Het is van essentieel belang dat de cliënt zich beseft dat elke genezing een zelfgenezing is. De cliënt moet daarom weer in contact komen met zichzelf, door middel van het prikkelen van de zintuigen en het aanleren van allerlei praktische vaardigheden. De mens krijgt weer verbinding met zijn hart.

Resultaat

Het beoogde resultaat is het herwinnen van zelfachting en zelfvertrouwen. Hierdoor ontstaan rust en kalmte, welke noodzakelijk zijn voor het nemen van de juiste beslissingen omtrent de gezondheidssituatie en bij het uitvoeren van de praktische gezondheidsinstructies.

Samenvattend

Samenvattend biedt deze training een compacte basishandleiding ‘gezond leven’ aan de zieke mens, waardoor hij of zij thuis zelfstandig in staat is om opgedane kennis en vaardigheden te praktiseren.

Acinipo Health Resort informatie aanvragen

Ja, ik wil meer weten over de Acinipo Health Resort trainingen. Daarom vraag ik hieronder gratis informatie aan.

* Acinipo Health Resort legt jouw persoonsgegevens vast om uitvoering te kunnen geven aan het verzenden van de online informatie. Er wordt contact met u opgenomen om te vragen of u de informatie heeft ontvangen en of u nog overige vragen heeft.

Man Vrouw
Gelieve alle velden aangeduid met een * in te vullen